Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Jestliže chcete vidět, jak vypadá „ostrý" test znalostí UML, můžete si nejprve vyzkoušet těchto šest otázek. Jejich složení odpovídá typickým ůlohám ostatních testů UML.

Více informací:

Základní test UML pro ty, kteří chtějí vědět, co umí, ale netrápí je, proč je případně jejich odpověď špatně.

Více informací:

Základní test UML pro ty, kteří chtějí vědět, co umí, ale netrápí je, proč je případně jejich odpověď špatně.

Více informací:

Základní test UML pro ty, kteří chtějí vědět, co umí, ale netrápí je, proč je případně jejich odpověď špatně.

Více informací:

Příprava k certifikaci OCUP2 Foundation je distanční školení, které si absolvujete svým vlastním tempem (lze rozložit až na 6 měsíců). Je rozděleno do osmi okruhů, přičemž každý z nich se skládá ze dvou hlavních částí:

  • Přečtení části textu z aktualizované příručky (je v ceně kurzu) v češtině, která se věnuje právě zkoušce OCUP 2 Foundation.
  • Úlohami, které má student vypracovat. Výsledky jsou vyhodnoceny lektorem a v případě nedostatků vráceny k přepracování.

Kdykoliv během kurzu se student může v diskuzi doptávat na věci, které mu nejsou zřejmé.

Školení je ukončeno testem, ve kterém jsou otázky tematicky blízké certifikační zkoušce.

Certifikační zkouška není součástí školení.

Pokud chcete libovolné školení (i kombinace) vztažené k UML, certifikaci OCUP2 nebo nástroji Sparx Enterprise Architect přímo ve vaší firmě, navštivte prosím stránky všech mých školení.

ŠKOLENÍ SE PŘIPRAVUJE (PROSINEC 2016), PROSÍM ZATÍM JEJ NEKUPUJTE. K DISPOZICI BUDE JEŠTĚ LETOS.